Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 6 - Nguyễn Minh Nhật

Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 6 Thanh toán trong thương mại quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm thanh toán quốc tế; Đặc điểm thanh toán quốc tế; Các phương tiện thanh toán quốc tế; Các phương thức thanh toán quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!