Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 1 - PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 1 Lý thuyết mô phỏng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Một số khái niệm; Ứng dụng của mô phỏng; Vai trò của mô phỏng; Các phần mềm mô phỏng. Mời các bạn cùng tham khảo!