Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 6 - PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 6 Ước tính tham số và đánh giá hiệu năng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các tham số hiệu năng của hệ thống thông tin; Ước tính các tham số hiệu năng; Thực hiện mô phỏng hệ thống viễn thông. Mời các bạn cùng tham khảo!