Bài giảng Nhập môn công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 1 - GV. Lê Thanh Hương

Bài giảng Nhập môn công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 1 Giới thiệu viện công nghệ thông tin và truyền thông và các chương trình đào tạo, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung Viện công nghệ thông tin và truyền thông; Các chương trình đào tạo; Chương trình đào tạo Cử nhân kỹ thuật và kỹ sư; Chương trình đào tạo ELITECH.