Bài giảng Nhập môn công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 3 - GV. Lê Thanh Hương

Bài giảng Nhập môn công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 3 Kỹ năng làm việc nhóm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm nhóm làm việc (what); Tại sao cần làm việc nhóm (why); Lợi ích của nhóm; Hạn chế của làm việc nhóm; Các giai đoạn hình thành và phát triển (how); Đánh giá nhóm; Các nguyên tắc làm việc nhóm; Một số phần mềm hỗ trợ làm việc nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo!