Bài giảng Nhập môn Kỹ thuật truyền thông - Chương 4: Mã hóa nguồn

Bài giảng Nhập môn Kỹ thuật truyền thông - Chương 4: Mã hóa nguồn cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Cơ bản về mã hóa, độ dài trung bình của từ mã và mã có độ dài trung bình ngắn nhất, giới hạn dưới của độ dài trung bình từ mã, định lý mã hóa cho kênh không nhiễu của Shannon (định lý mã hóa nguồn), mã tối ưu và thông lượng của kênh,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.