Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - Nguyễn Minh Nhật

Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 Ngành luật dân sự, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về luật dân sự; Những quy định chung của pháp luật dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo!