Bài giảng Quản trị marketing - Chương 10: Quản trị kênh phân phối

Bài giảng Quản trị marketing - Chương 10: Quản trị kênh phân phối có nội dung trình bày về bản chất và chức năng của hệ thống kênh; cấu trúc và hoạt động của kênh phân phối; tổ chức (thiết kế) kênh phân phối; quản lý kênh phân phối; quản lý phân phối hàng hóa vật chất;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!