Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.1: Quản trị truyền thông marketing tích hợp

Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.1: Quản trị truyền thông marketing tích hợp có nội dung trình bày về bản chất của truyền thông marketing tích hợp; lập kế hoạch và thực hiện các chương trình quảng cáo; lập kế hoạch và thực hiện các chương trình xúc tiến bán hàng; lập kế hoạch và thực hiện quan hệ công chúng (PR);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!