Bài thuyết trình Bào chế và sinh dược học: Đặc điểm các phương pháp hòa tan chiết xuất

'Bài thuyết trình Bào chế và sinh dược học: Đặc điểm các phương pháp hòa tan chiết xuất' tìm hiểu định nghĩa; nguyên tắc hòa tan chiết xuất; nguyên tắc lựa chọn dung môi, hệ dung môi; các phương pháp hòa tan chiết xuất thường dùng trong kỹ thuật bào chế thuốc.