Bài thuyết trình Hệ thống thông tin Logistics-LIS: Hệ thống thu phí không dừng ETC (Ứng dụng công nghệ RFID vào giao thông)

Bài thuyết trình tìm hiểu về phương án đề xuất-hệ thống thu phí không dừng-ETC, sơ lược về nguồn gốc hệ thống, lợi ích của dịch vụ-ETC, công nghệ-hệ thống thu phí tự động ETC(Electronic toll collection), thẻ định danh E-tag, những vấn đề liên quan.