Đồ án Tốt nghiệp: Bảo tàng nghệ thuật nhiếp ảnh Thủ Thiêm

Bảo tàng nghệ thuật là môi trường học tập nghệ thuật và thẩm mỹ lý tưởng, là nguồn tư liệu sống động. Đem lại cho công chúng một cái nhìn sâu sắc ở quá khứ hiện tại và tương lai.

Từ khóa: Nghệ thuật, Bảo tàng, Nhiếp ảnh, Thủ Thiêm

82 p hoaitm 21/05/2018 349 4

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.