Đồ án Tốt nghiệp: Làng trẻ em SOS tỉnh Bến Tre

Làng trẻ em SOS là tổ chức phi chính phủ, phi tôn giáo mục đích giúp đỡ các trẻ em lang thang, cơ nhỡ, mồ côi, khuyết tật. SOS muốn mang lại sự chăm sóc các em nhỏ như thành viên một nhà.

Từ khóa: SOS, Trẻ em, mồ côi, khuyết tật

75 p hoaitm 21/05/2018 961 21

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.