Đồ án Tốt nghiệp: Viện dưỡng lão Phước Long - Quận 9

Đời sống xã hội - Kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển. Mức sống của người dân ngày càng cải thiện, tuổi thọ trung bình và tỉ lệ người cao tuổi ở Việt Nam và nhất là ở các thành phố lớn tăng cao. Vì vậy cần một môi trường sống, dưỡng lão cho người cao tuổi.

Từ khóa: Dưỡng lão, Người cao tuổi

54 p hoaitm 21/05/2018 840 7

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.