Động lực làm việc của điều dưỡng viên và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, thành phố Cần Thơ năm 2020

Nghiên cứu được tiến hành với hai mục tiêu: 1)Mô tả động lực làm việc của điều dưỡng viên (ĐDV) tại Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, thành Phố Cần Thơ năm 2020; 2)Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của ĐDV tại Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, thành phố Cần Thơ năm 2020. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích. Nghiên cứu tiến hành phát vấn 276 ĐDV đang làm việc tại các khoa lâm sàng và cận lâm sàng.