Du lịch và tổ chức các sự kiện trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam đến Nhật Bản

Bài viết này khẳng định trong chiến lược quảng bá văn hóa của Việt Nam đến Nhật Bản, các hoạt động du lịch và công tác tổ chức các sự kiện là những kênh quảng bá có tác dụng quan trọng thu hút sự tìm hiểu lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, quảng bá hiệu quả hình ảnh đất nước – con người – văn hóa Việt Nam đến với Nhật Bản. Từ đó thiết lập mối quan hệ quốc tế bền vững giữa hai nước, tạo điều kiện phát triển thuận lợi cho Việt Nam trên trường thế giới.