Ebook Dạy trẻ làm việc nhà: Phần 2 - NXB Lao động

Phần 2 ebook gồm các nội dung: Dạy trẻ cách làm việc, bảng việc tốt, kiểm tra lúc 8 giờ, chứng nhận 7500 phút, giúp trẻ sắp xếp việc ở trường,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.