Ebook Hỏi đáp cơ bản về điện và điện tử dân dụng: Phần 1

Cuốn "Hỏi đáp về điện - điện tử dân dụng" sẽ cung cấp những kiến thức phổ thông về điện và điện tử cho bạn đọc, dù chưa biết về điện vẫn tiếp thu một cách dễ dàng những kỹ nǎng cơ bản để thực hành lắp đặt đường dây tải điện, mắc điện trong nhà; sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ những dụng cụ điện và điện tử nói trên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.