Ebook Hỏi đáp cơ bản về điện và điện tử dân dụng: Phần 2

Cuốn "Hỏi đáp về điện - điện tử dân dụng" cũng hướng dẫn những kiến thức cơ bản về an toàn điện để tránh những nguy hiểm có thể xảy ra đối với người sử dụng và sữa chữa điện. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 ngày sau đây.