Ebook Hướng dẫn thăm Kinh thành Huế (A guide for Hue Citadel) - Nguyễn Đắc Xuân

Cuốn sách "Hướng dẫn thăm Kinh thành Huế" của tác giả Nguyễn Đắc Xuân được biên soạn nhằm mục đích giúp du khách hiểu cặn kẽ hơn về quá trình xây dựng, ý nghĩa và chức năng của các công trình kiến trúc cổ hiện còn trong Kinh thành. Đồng thời cũng giới thiệu cả những công trình đã bị hư nát nay hoàn toàn không còn nữa, nhằm giúp các bạn hình dung được khuôn mặt nguyên vẹn của Kinh thành Huế trước đây.