Ebook Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản (Tập 1): Phần 2

"Ebook Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản (Tập 1): Phần 2" được tiếp nối từ phần 1 trình bày các kỹ thuật vô khuẩn; các kỹ thuật cho ăn và chăm sóc bài tiết.