Ebook Sáng tạo và đổi mới: Chương 15 - Hệ thống các chuẩn dùng để giải các bài Toán sáng chế: Phần 1

Bộ sách “Sáng tạo và đổi mới” được biên soạn nhằm tác động tốt lên nhận thức, quan niệm, thái độ và xúc cảm của bạn đọc,là những yếu tố rất cần thiết thúc đẩy những hành động áp dụng phương pháp luận sáng tạo và đổi mới vào cuộc sống, công việc. Phần 1 của ebook Hệ thống các chuẩn dùng để giải các bài Toán sáng chế giới thiệu đến bạn đọc các nội dung như: vài nét về việc sử dụng ký hiệu trong khoa học; phân tích chất-trường (phân tích vepol) và khái niệm chuẩn trong TRIZ; hệ thống các chuẩn: lời phát biểu, diễn giải và các thí dụ. Mời các bạn cùng đón đọc!