Ebook Sinh học phân tử (Dùng cho đào tạo dược sỹ đại học): Phần 1 - Bộ Y Tế

Ebook Sinh học phân tử (Dùng cho đào tạo dược sỹ đại học): Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhập môn Sinh học phân tử; Sao chép ADN; Các loại ARN; Sự phiên mã và mã di truyền. Mời các bạn cùng tham khảo!