Ebook Tập quán và khẩu vị ăn uống của một số nước - Thực đơn trong nhà hàng - TS. Trịnh Xuân Dũng, Hoàng Minh Khang

Trong hoạt động du lịch, ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút khách. Nó tạo ra những ấn tượng những ấn tượng không thể quên đối với những người khách khi họ thưởng thức những món ăn đặc sắc, độc đáo và hấp dẫn tại một khách sạn, một nhà hàng, một địa phương hay một đất nước. Xuất phát từ đòi hỏi và nhu cầu của sự phát triển du lịch. Tác giả đã biên sọa cuốn "Tập quán và khẩu vị ăn uống của một số nước - Thực đơn trong nhà hàng" dung cho việc giảng dạy và học tập trong nhà trường. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà hàng, khách sạn và những người quan tâm tới lĩnh vực này. Mời tham khảo.