Ebook Tế bào và các quá trình sinh học: Phần 1

Tế bào là đơn vị tổ chức cơ sở của sự sống, do đó tế bào được coi là cơ thể sống nhỏ nhất. Các quá trình xảy ra trong cơ thể sống cũng là những quá trình đặc trưng của tế bào. Là cơ thể sống, tế bào phải thu nhận thức ăn là các chất dinh dưỡng, thực hiện quá trình trao đổi chất để sinh trưởng, sinh sản và phát triển. Cuốn sách sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đặc điểm tế bào và những nội dung liên quan đến nó. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook sau đây.