Giá trị của xét nghiệm sinh thiết tủy xương (Mô bệnh học tủy xương-Pathology of Bone Marrow)

Sinh thiết tủy xương là một loại xét nghiệm khó và mất rất nhiều thời gian, nó được tiến hành để quan sát mô học tủy xương và trong một số trường hợp có thể sử dụng để nhuộm hóa mô miễn dịch học tủy xương để phục vụ chẩn đoán và điều trị. Bài viết này trình bày giá trị của xét nghiệm sinh thiết tủy xương.