Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin - Đại học Hàng hải

Giáo trình này dựa trên những kinh nghiệm và nghiên cứu mà tác giả đã tích lũy và thu thập trong quá trình giảng dạy môn học An toàn và Bảo mật Thông tin tại khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Hàng hải Việt Nam. Với bảy chương được chia thành các chủ đề khác nhau từ cơ sở toán học của mật mã học cho tới các hệ mã, các giao thức mật mã, hy vọng sẽ cung cấp cho các em sinh viên, các bạn độc giả một tài liệu bổ ích. Mời các bạn cùng tham khảo.