Giáo trình Cung cấp điện (In lần 1): Phần 1

"Giáo trình Cung cấp điện (In lần 1): Phần 1" có nội dung trình bày khái quát về hệ thống cung cấp điện; tính toán kinh tế - kỹ thuật trong thiết kế cung cấp điện xí nghiệp; xác định nhu cầu điện; chọn phương án cung cấp điện; trạm biến áp; tính toán về điện; tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện; lựa chọn các phần tử trong hệ thống cung cấp điện; bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống cung cấp điện;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết!