Giáo trình Cung cấp điện (In lần 1): Phần 2

Nối tiếp phần 1, "Giáo trình Cung cấp điện (In lần 1): Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về chống sét và nối đất; bảo vệ chống sét đánh trực tiếp đối với trạm - biến áp - vùng bảo vệ; nâng cao chất lượng điện năng; các biện pháp điều chỉnh điện áp trong hệ thống cung cấp điện; dao động điện áp; độ lệch điện áp; độ không hình sin của đường cong điện áp và song điều hòa bậc cao; giá trị tối ưu của điện áp và tần số;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết!