Giáo trình Luật khiếu nại, tố cáo: Phần 2 - TS. Nguyễn Duy Phương

Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Luật khiếu nại, tố cáo: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; những vấn đề chung về tố cáo; thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ;...Mời các bạn cùng tham khảo!