Giáo trình Phân tích hệ thống và tối ưu hóa (in lần thứ 3 có chỉnh lý, bổ sung)

Giáo trình Phân tích hệ thống và tối ưu hóa do Phó Đức Anh biên soạn trình bày các nội dung: Tổng quan về phân tích hệ thống, mô hình hóa hệ thống, tối ưu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.