Giáo trình Tuyển dụng nhân lực: Phần 1

Giáo trình "Tuyển dụng nhân lực" được biên soạn theo tiếp cận của quản trị tác nghiệp. Các nội dung nghiên cứu bao gồm: Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực, tuyển mộ nhân lực, tuyển chọn nhân lực và đánh giá kết quả tuyển dụng nhân lực. Phần 1 của giáo trình có nội dung trình bày về: đối tượng và phương pháp nghiên cứu học phần tuyển dụng nhân lực; tổng quan về tuyển dụng nhân lực; xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực;... Mời các bạn cùng tham khảo!