Luận văn Thạc sĩ: Ảnh hưởng của thương hiệu đến hành vi lựa chọn điện thoại di động của người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh

Sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và truyền thông trong những năm vừa qua góp phần cải thiện đời sống và xích thế giới gần lại hơn. Với chức năng liên lạc, giải trí, kết nối với nhau điện thoại di động đã phát triển nhanh trở nên quen thuộc và không thể thiếu với mỗi người.

Từ khóa: Điện thoại di động, kinh doanh

15 p hoaitm 23/05/2018 222 2