Luận văn thạc sĩ: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ hành chính công tại Ủy Ban Nhân Dân phường Phạm Ngũ Lão - Quận 1 - Thành Phố Hồ Chí Minh

Cải cách thủ tục hành chính mà trong đó cải cách chất lượng dịch vụ công là nhu cầu tất yếu của xã hội, xã hội càng phát triển thì nhu cầu cải cách càng lớn, đặc biệt là trong giai đoạn nền kinh tế nước ta bước vào giai đoạn hội nhập...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.