Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Thành phố Bảo Lộc

Luận văn này với mục đích nghiên cứu, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến đo lường mức độ hài lòng của Doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ kê khai thuế tại Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.