Luận văn Thạc sĩ: Giải pháp nâng cao tân dược nội địa của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sống trong môi trường hiện nay có rất nhiều căn bệnh đặc biệt các bệnh nan y. Việc chữa trị bệnh là một điều tất yếu và mong muốn được hết bệnh là niềm ao ước của tất cả bệnh nhân. Luận văn nghiên cứu giải pháp nâng cao tân dược nội địa của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Tân dược, chữa bệnh

15 p hoaitm 23/05/2018 203 1