Luận văn Thạc sĩ: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn

Luận văn "Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn" đề ra những nguyên nhân, giải pháp và cách khắc phục rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn

Từ khóa: Tín dụng, ngân hàng

16 p hoaitm 22/05/2018 271 4