Luận văn thạc sĩ: Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND phường Tân Lập, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Luận văn "Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND phường Tân Lập, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk" được thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến chất lượng dịch hành chính công tại địa phương...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.