Luận văn thạc sĩ: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh 4 Thành phố Hồ Chí Minh

NHTMCP Công thương Chi nhánh 4 TP. Hồ Chí Minh là chi nhánh cấp 1 của NHTMCP Công thương Việt Nam. Trong môi trường cạnh tranh như hiện nay chi nhánh cũng đạt được một số thành công, nhưng vẫn gặp phải một số khó khăn...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.