Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại hệ thống siêu thị Viễn thông A trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ chăm sóc khách hàng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh. Dịch vụ chăm sóc khách hàng là hoạt dộng then chốt trong các hoạt động Marketing của doanh nghiệp nhằm hướng các hoạt động quản lý của doanh nghiệp vào khách hàng mục tiêu đem lại sự thỏa mãn vượt trội cho khách hàng khi tiêu dùng dịch vụ với chất lượng chăm sóc khách hàng tốt.

Từ khóa: Dịch vụ, Quản trị kinh doanh

20 p hoaitm 19/06/2018 253 2

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.