Nâng cao chất lượng giải quyết công vụ của công chức cấp xã tại địa bàn huyện Krông Pắc

Luận văn hệ thống cơ sở lý thuyết về nâng cao chất lượng nhân lực công chức nhằm giải quyết công vụ có hiệu quả; phân tích thực trạng chất lượng công chức cấp xã tại địa bàn Huyện cũng như kết quả giải quyết công vụ trong thời gian qua; phân tích những điển mạnh, điểm yếu từ đó đề xuất giải phái có tính khả thi nhằm, nâng cao chất lượng giải quyết công vụ của công chức cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắc tỉnh Đắc Lắc.

Từ khóa: Công vụ, Quản trị kinh doanh

20 p hoaitm 19/06/2018 289 2

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.