Thực trạng nhu cầu tập luyện môn Giáo dục thể chất học phần tự chọn và ngoại khóa của sinh viên trường Đại học Quy Nhơn

Bài viết trình bày thực trạng nhu cầu tập luyện môn Giáo dục thể chất học phần tự chọn và ngoại khóa của sinh viên trường Đại học Quy Nhơn. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.