Văn hóa học đường của trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

Văn hóa học đường là một nội dung quan trọng trong việc xây dựng nền văn hóa tốt đẹp cho dân tộc, văn hóa ứng xử cho học sinh sinh viên là nhiệm vụ sống còn của cả hệ thống chính trị, của các Nhà trường. Nhà trường là nơi ươm mầm cho sự phát triển toàn diện của con người, là cội nguồn của văn hóa, học sinh sinh viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên sẽ là những người đem lại một nền văn hóa lớn của dân tộc.

Từ khóa: Văn hóa học đường, Việt Nam Học

20 p hoaitm 19/06/2018 348 3

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.