Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của người lao động tại công ty TNHH một thành viên cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk

Nghiên cứu sự thỏa mãn đối với công việc của NLĐ là một trong những vấn đề có tính thời sự liên quan toàn diện đến sự cải tiến chất lượng công việc, mức độ thỏa mãn công việc của cán bộ công nhân viên là yếu tố dự báo trước về việc thu hút và giữ lại cán bộ công nhân viên có chất lượng. Vì vậy, đối với công ty TNHH một thành viên Cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk để đảm bảo số lượng, chất lượng người lao động cũng như hiệu quả làm việc cần phải hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của họ tại nơi làm việc.

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Người lao động

20 p hoaitm 19/06/2018 318 2

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.