• Ước tính khu vực kinh tế chưa được quan sát liên quan đến dòng chảy du lịch

  Ước tính khu vực kinh tế chưa được quan sát liên quan đến dòng chảy du lịch

  Bài viết so sánh giữa 3 nguồn thống kê chính thức về du lịch hiện đang được sử dụng ở Ý; Ước tính bằng phương pháp tùy biến (ad hoc) dựa trên số lượng nhà ở tư nhân không được sử dụng làm nơi "cư trú chính", từ dữ liệu thu gom rác, bán báo và tiêu thụ điện; các vấn đề khác và so sánh giữa các nguồn.

   9 p hiu 25/08/2021 96 19

 • Xây dựng mô hình làng văn hóa phục vụ du lịch

  Xây dựng mô hình làng văn hóa phục vụ du lịch

  Xây dựng mô hình làng văn hóa phục vụ cho du lịch là một hình thức phát triển bền vững. Muốn phát triển được mô hình này cần các yếu tố: Có cảnh quan môi trường sạch đẹp, có sắc thái địa phương; có các di sản văn hóa phong phú và mang tính độc đáo; có hoạt động khai thác các tài nguyên du lịch văn hóa nhằm phục vụ các hoạt động du lịch;...

   8 p hiu 25/08/2021 87 14

 • Du lịch và tổ chức các sự kiện trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam đến Nhật Bản

  Du lịch và tổ chức các sự kiện trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam đến Nhật Bản

  Bài viết này khẳng định trong chiến lược quảng bá văn hóa của Việt Nam đến Nhật Bản, các hoạt động du lịch và công tác tổ chức các sự kiện là những kênh quảng bá có tác dụng quan trọng thu hút sự tìm hiểu lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, quảng bá hiệu quả hình ảnh đất nước – con người – văn hóa Việt Nam đến với Nhật Bản. Từ đó...

   9 p hiu 25/08/2021 98 5

 • Tiếp cận chuỗi giá trị trong nghiên cứu phát triển du lịch

  Tiếp cận chuỗi giá trị trong nghiên cứu phát triển du lịch

  Bài viết trình bày về cách tiếp cận phân tích chuỗi giá trị nói chung và áp dụng trong ngành du lịch nói riêng, bài viết hướng đến việc giới thiệu và nhìn nhận phân tích chuỗi giá trị như một cách tiếp cận hiệu quả trong các nghiên cứu phát triển du lịch. Việc áp dụng phân tích chuỗi giá trị đối với ngành và các hoạt động du lịch sẽ đem...

   9 p hiu 25/08/2021 99 6

 • Xu hướng ứng dụng công nghệ trong hành vi du lịch của du khách

  Xu hướng ứng dụng công nghệ trong hành vi du lịch của du khách

  Bài viết này đề cập đến xu hướng ứng dụng công nghệ trong hành vi tiêu dùng du lịch của một bộ phận du khách, chỉ rõ mức độ ứng dụng công nghệ trong các giai đoạn khác nhau của chu trình du lịch từ tìm kiếm thông tin; đặt tour, đặt dịch vụ; trải nghiệm tại điểm đến và chia sẻ sau chuyến đi. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn người...

   13 p hiu 25/08/2021 76 3

 • Đánh giá tiềm năng hang động Việt Nam phục vụ mục đích phát triển du lịch

  Đánh giá tiềm năng hang động Việt Nam phục vụ mục đích phát triển du lịch

  Bài viết trình bày đặc điểm của hang động Việt Nam và đánh giá mức độ giá trị của các khu du lịch hang động phục vụ mục đích phát triển du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

   7 p hiu 25/08/2021 32 0

 • Mối quan hệ giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay

  Mối quan hệ giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay

  Suốt một thời gian dài, chúng ta đã được tiếp cận với những lý thuyết luận, phương pháp luận, khoa học luận đa dạng của nhiều nhà khoa học, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực về vấn đề bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống/di sản văn hóa trong bối cảnh hiện đại hoá, toàn cầu hoá hiện nay, trong đó có gắn với sự phát triển kinh tế mang...

   7 p hiu 25/08/2021 18 0

 • Quản lý điểm đến du lịch bền vững - một số vấn đề lý thuyết và gợi ý quản lý

  Quản lý điểm đến du lịch bền vững - một số vấn đề lý thuyết và gợi ý quản lý

  Để điểm đến du lịch phát triển một cách bền vững, các tổ chức quản lý điểm đến du lịch cần hướng tới việc phát triển điểm đến bền vững ở cả ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch, không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu về du lịch trong...

   10 p hiu 25/08/2021 74 0

 • Nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

  Nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết này sẽ cung cấp các khái niệm về công nghiệp 4.0, du lịch 4.0 và các thuật ngữ liên quan. Đồng thời, phân tích mô hình kinh tế “Thái Lan 4.0” và mô hình “du lịch 4.0” của Thái Lan. Chính vì những giá trị mà dự án Du lịch 4.0 đã được ghi nhận tạo nên sự thành công cho du lịch Thái Lan nên việc phân tích dự án này sẽ tạo nền tảng cho...

   9 p hiu 25/08/2021 113 3

 • Đặc tính con gà đẻ trứng vàng trong phát triển bền vững du lịch Việt Nam

  Đặc tính con gà đẻ trứng vàng trong phát triển bền vững du lịch Việt Nam

  Bài viết đưa ra cách nhìn mới mẻ về đặc tính con gà đẻ trứng vàng mà bấy lâu nay người ta vẫn hay kỳ vọng về du lịch Việt Nam. Trên cơ sở phân tích thực trạng sự phát triển du lịch Việt Nam, nhận diện mặt trái của quá trình phát triển ồ ạt, chạy theo lợi nhuận kinh doanh trong du lịch, bài viết xác định sự bền vững phải là mục tiêu quan...

   10 p hiu 25/08/2021 72 0

 • Ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

  Ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

  Bài viết này nghiên cứu tác động của cách mạng công nghiệp lần 4 đối với sự phát triển của lĩnh vực du lịch bao gồm nguồn lực du lịch, cơ sở lưu trú... Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p hiu 25/08/2021 98 2

 • Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên với chương trình đào tạo đặc thù ngành du lịch

  Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên với chương trình đào tạo đặc thù ngành du lịch

  Nghiên cứu có mục tiêu xây dựng mô hình, thang đo và đánh giá tác động các yếu tố tới sự hài lòng của sinh viên theo học chương trình đào tạo đặc thù ngành du lịch tại một số trường đại học.

   13 p hiu 25/08/2021 70 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083