• Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 3: Các tài khoản kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 3: Các tài khoản kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 3: Tài khoản kế toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: tài khoản kế toán; nguyên tắc ghi vào tài khoản; hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p hiu 21/02/2022 66 17

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 1: Tổng quan kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 1: Tổng quan kế toán

  Mục tiêu của bài giảng Bài 1: Tổng quan về kế toán là giúp các bạn có thể trình bày được định nghĩa kế toán, bốn nhiệm vụ của kế toán. Giải thích được một số từ ngữ quan trọng: kế toán tài chính, kế toán quản trị; kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết, nghiệp vụ kinh tế, đối tượng kế toán. Nhận thức được tầm quan trọng công tác...

   33 p hiu 21/02/2022 75 22

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 4: Kế toán kép

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 4: Kế toán kép

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 4: Kế toán kép, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về kế toán kép; các hình thức trình bày theo kế toán kép và nghiệp vụ kết chuyển. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p hiu 21/02/2022 67 20

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 6: Phương pháp hạch toán một số các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 6: Phương pháp hạch toán một số các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 6: Phương pháp hạch toán một số các nghiệp vụ kế toán chủ yếu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán quá trình sản xuất; kế toán quá trình tiêu thụ; kế toán xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p hiu 21/02/2022 60 13

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

  Bài giảng Tài chính công: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

  Bài giảng Tài chính công: Chương 1 Tổng quan về tài chính công, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về Tài chính công; Vai trò của Chính phủ và Tài chính công. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p hiu 24/01/2022 85 25

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

  Bài giảng Tài chính công: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

  Bài giảng Tài chính công: Chương 2 Lý thuyết chung về thuế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và đặc điểm của thuế; Các yếu tố cấu thành một loại thuế; Phân loại thuế; Vai trò của thuế; Các tính chất của hệ thống thuế tối ưu; Tác động của thuế trên thị trường cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p hiu 24/01/2022 121 26

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

  Bài giảng Tài chính công: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

  Bài giảng Tài chính công: Chương 3 Ngân sách nhà nước, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm,bản chất và vai trò của Ngân sách Nhà nước; Vai trò Ngân sách Nhà nước; Thu ngân sách Nhà nước; Chi ngân sách Nhà nước; Chi đầu tư phát triển; Lập dự toán ngân sách Nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p hiu 24/01/2022 110 25

 • Bài giảng Kiểm toán hoạt động: Thực hiện kiểm toán - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kiểm toán hoạt động: Thực hiện kiểm toán - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kiểm toán hoạt động: Thực hiện kiểm toán - Vũ Hữu Đức cung cấp cho học viên những kiến thức về các vấn đề thường gặp trong kiểm toán; các kỹ thuật thực hiện kiểm toán; phỏng vấn kiểm toán; lập và phân tích lưu đồ kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   25 p hiu 24/01/2022 81 22

 • Bài giảng Kiểm toán hoạt động: Tổng quan về Kiểm toán hoạt động - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kiểm toán hoạt động: Tổng quan về Kiểm toán hoạt động - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kiểm toán hoạt động: Tổng quan về Kiểm toán hoạt động - Vũ Hữu Đức cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm kiểm toán hoạt động; đặc điểm của kiểm toán hoạt động; phạm vi kiểm toán hoạt động; lợi ích kiểm toán hoạt động; quy trình kiểm toán hoạt động;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   20 p hiu 24/01/2022 120 13

 • Bài giảng Kiểm toán hoạt động: Lập kế hoạch kiểm toán - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kiểm toán hoạt động: Lập kế hoạch kiểm toán - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kiểm toán hoạt động: Lập kế hoạch kiểm toán - Vũ Hữu Đức cung cấp cho học viên những kiến thức về mục tiêu cơ bản của giai đoạn lập kế hoạch; thu thập thông tin liên quan về phạm vi kiểm toán; nhận dạng những lĩnh vực có khả năng yếu kém; thiết kế và quản lý chương trình kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   24 p hiu 24/01/2022 78 19

 • Bài giảng Kiểm toán hoạt động: Xử lý phát hiện kiểm toán - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kiểm toán hoạt động: Xử lý phát hiện kiểm toán - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kiểm toán hoạt động: Xử lý phát hiện kiểm toán - Vũ Hữu Đức cung cấp cho học viên những kiến thức về khái quát xử lý phát hiện kiểm toán; nội dung xử lý phát hiện; quy trình xử lý phát hiện; đánh giá mức độ ảnh hưởng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   18 p hiu 24/01/2022 76 13

 • Ebook Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 1

  Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về thuế và kế toán thuế; Kế toán thuế xuất nhập khẩu; Kế toán thuế giá trị gia tăng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   167 p hiu 27/07/2021 273 40

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083