• Ebook Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 1

  Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về thuế và kế toán thuế; Kế toán thuế xuất nhập khẩu; Kế toán thuế giá trị gia tăng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   167 p hiu 27/07/2021 206 30

 • Ebook Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt; Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   202 p hiu 27/07/2021 109 25

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 2 – ThS. Vũ Quang Kết

  Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 2 – ThS. Vũ Quang Kết

  "Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1 – ThS. Vũ Quang Kết" tiếp nối phần 1 với các kiến thức về phương pháp tổng hợp cân đối; sổ kế toán và các hình thức kế toán; tổ chức công tác kế toán.

   79 p hiu 27/07/2021 120 20

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1 – ThS. Vũ Quang Kết

  Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1 – ThS. Vũ Quang Kết

  "Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1 – ThS. Vũ Quang Kết" gồm 4 chương với các nội dung bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán; phương pháp chứng từ kế toán; phương pháp đối ứng tài khoản; phương pháp tính giá hạch toán các quá trình kinh doanh chủ yếu.

   104 p hiu 27/07/2021 173 24

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.3 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.3 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.3 - Hoàn thành kiểm toán. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, các chuẩn mực liên quan, các yếu tố của báo cáo kiểm toán, các loại ý kiến, hồ sơ kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   24 p hiu 27/07/2021 88 16

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.2 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.2 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1) - Chương 4.2: Thực hiện kiểm toán. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về: Các loại thử nghiệm kiểm toán như thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   2 p hiu 27/07/2021 93 24

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.1 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.1 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.1 - Lập kế hoạch kiểm toán. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Trình tự lập kế hoạch, hiểu biết về tình hình kinh doanh, trọng yếu trong kiểm toán, mức trọng yếu và ý kiến KTV, đánh giá rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p hiu 27/07/2021 88 22

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 3 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 3 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1) - Chương 3: Phương pháp kiểm toán. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phương pháp khoa học chung, các phương pháp kiểm toán cơ bản, kỹ thụât lấy mẫu kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p hiu 27/07/2021 99 27

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.6 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.6 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1) - Chương 2.6: Hoạt động liên tục. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về hoạt động liên tục, các dấu hiệu ảnh hưởng đến hoạt động liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p hiu 27/07/2021 77 19

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.5 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.5 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương này trang bị cho người học những kiến thức về gian lận và sai sót trong kiểm toán. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các khái niệm, phân biệt trách nhiệm kiểm toán viên - giám đốc, công việc của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hiu 27/07/2021 78 3

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.4 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.4 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương 2.4 - Rủi ro kiểm toán (VSA 400). Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm rủi ro kiểm toán, rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát, rủi ro phát hiện, mối quan hệ giữa các loại rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   7 p hiu 27/07/2021 56 1

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.3 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.3 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương này cho người học nắm bắt được những kiến thức về khái niệm trọng yếu trong kế toán. Những nội dung chính được trình bày gồm có: Khái niệm trọng yếu, các bước trong quá trình vận dụng khái niệm trọng yếu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   6 p hiu 27/07/2021 58 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083