• Ebook Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Phần 2

  Ebook Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thực trạng chất lượng thông tin kế toán và công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Giải pháp nâng cao...

   88 p hiu 24/08/2023 25 17

 • Ebook Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Phần 1

  Ebook Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Phần 1

  Tài liệu "Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về chất lượng thông tin kế toán và công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán; Những vấn đề cơ bản về công ty niêm yết trên thị trường...

   75 p hiu 24/08/2023 24 17

 • Ebook Kế toán doanh nghiệp xây lắp 2008 - Áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam: Phần 2

  Ebook Kế toán doanh nghiệp xây lắp 2008 - Áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nội phần 1, cuốn sách "Kế toán doanh nghiệp xây lắp 2008 - Áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp; kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp xây lắp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   169 p hiu 24/08/2023 29 22

 • Ebook Kế toán doanh nghiệp xây lắp 2008 - Áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam: Phần 1

  Ebook Kế toán doanh nghiệp xây lắp 2008 - Áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Kế toán doanh nghiệp xây lắp 2008 - Áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: các đặc điểm ngành chi phối đến kế toán doanh nghiệp xây lắp; kế toán các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   131 p hiu 24/08/2023 30 21

 • Ebook Diploma in business management: Managerial accounting - Part 2

  Ebook Diploma in business management: Managerial accounting - Part 2

  Ebook Diploma in business management: Managerial accounting - Part 1 include all of the following unit: Unit 9 planning and decision making, unit 10 pricing policies, unit 11 budgetary control, unit 12 standard costing, unit 13 standard costing basic variance analysis, unit 14 management of working capital, unit 15 capital investment appraisal, unit 16 presentation of management information.

   148 p hiu 25/06/2023 75 60

 • Ebook Diploma in business management: Managerial accounting - Part 1

  Ebook Diploma in business management: Managerial accounting - Part 1

  Ebook Diploma in business management: Managerial accounting - Part 1 include all of the following unit: Unit1 management accounting and information, unit 2 cost categorisation and classification, unit 3 direct and indirect costs, unit 4 absorption costing, unit 5 marginal costing, unit 6 activity-based and other modern costing methods, unit 7 product costing, unit 8 cost-volume-profit analysis.

   172 p hiu 25/06/2023 75 59

 • Ebook Advanced accounting (11th edition): Part 2

  Ebook Advanced accounting (11th edition): Part 2

  Ebook Advanced accounting (11th edition): Part 2 presents the following chapters: Chapter 13 accounting for derivatives and hedging activities; chapter 14 foreign currency financial statements; chapter 15 segment and interim financial reporting; chapter 16 partnerships - formation, operations, and changes in ownership interests; chapter 17 partnership liquidation; chapter 18 corporate liquidations and reorganizations; chapter 19 an...

   385 p hiu 25/06/2023 66 52

 • Ebook Advanced accounting (11th edition): Part 1

  Ebook Advanced accounting (11th edition): Part 1

  Ebook Advanced accounting (11th edition): Part 1 presents the following chapters: Chapter 1 business combinations; chapter 2 stock investments - investor accounting and reporting; chapter 3 an introduction to consolidated financial statements; chapter 4 consolidation techniques and procedures; chapter 5 intercompany profit transactions – inventories; chapter 6 intercompany profit transactions - plant assets; chapter 7 intercompany profit...

   454 p hiu 25/06/2023 67 52

 • Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp, kế toán thuế, sơ đồ hạch toán kế toán: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp, kế toán thuế, sơ đồ hạch toán kế toán: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Hướng dẫn thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp, kế toán thuế, sơ đồ hạch toán kế toán" trình bày những nội dung về: kế toán doanh nghiệp (kế toán tài chính); kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp; hệ thống các sơ đồ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   324 p hiu 26/12/2022 109 63

 • Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp, kế toán thuế, sơ đồ hạch toán kế toán: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp, kế toán thuế, sơ đồ hạch toán kế toán: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hướng dẫn thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp, kế toán thuế, sơ đồ hạch toán kế toán" tiếp tục trình bày những nội dung về: các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp; luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn thi hành;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   480 p hiu 26/12/2022 121 58

 • Cẩm nang quản ký kiến thức về kế toán: Phần 2

  Cẩm nang quản ký kiến thức về kế toán: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Cẩm nang quản ký kiến thức về kế toán" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tìm hiểu về tỷ suất; Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Đọc bảng cân đối kế toán; Tìm hiểu tỷ lệ của các nhà đầu tư; Thủ thuật trong kế toán; Ích lợi của kế toán quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   30 p hiu 22/03/2022 336 179

 • Cẩm nang quản ký kiến thức về kế toán: Phần 1

  Cẩm nang quản ký kiến thức về kế toán: Phần 1

  Ebook "Cẩm nang quản ký kiến thức về kế toán" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các kiến thức cơ bản về kế toán; Giải thích về sổ sách kế toán; Nguyên tắc kế toán; Chức năng kế toán; Nghiên cứu lợi nhuận gộp; Tài sản lưu động; Tài sản cố định;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   41 p hiu 22/03/2022 324 176

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu