• Bài giảng Thuế thu nhập doanh nghiệp - Nguyễn Thanh Tuấn

  Bài giảng Thuế thu nhập doanh nghiệp - Nguyễn Thanh Tuấn

  Bài giảng Thuế thu nhập doanh nghiệp - Nguyễn Thanh Tuấn cung cấp cho học viên những kiến thức trọng tâm về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp, công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   205 p hiu 23/05/2022 24 10

 • Bài giảng Thuế thu nhập cá nhân - Nguyễn Thanh Tuấn

  Bài giảng Thuế thu nhập cá nhân - Nguyễn Thanh Tuấn

  Bài giảng Thuế thu nhập cá nhân - Nguyễn Thanh Tuấn cung cấp cho học viên những kiến thức trọng tâm về thuế thu nhập cá nhân, quy định về thuế thu nhập cá nhân, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, cách tính thuế thu nhập cá nhân, quản lý thuế thu nhập cá nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p hiu 23/05/2022 15 4

 • Bài giảng Thuế giá trị gia tăng - Nguyễn Thanh Tuấn

  Bài giảng Thuế giá trị gia tăng - Nguyễn Thanh Tuấn

  Bài giảng Thuế giá trị gia tăng - Nguyễn Thanh Tuấn cung cấp cho học viên những kiến thức trọng tâm về thuế giá trị gia tăng, quy định về thuế giá trị gia tăng, giá tính thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp cụ thể, thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p hiu 23/05/2022 12 3

 • Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt - Nguyễn Thanh Tuấn

  Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt - Nguyễn Thanh Tuấn

  Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt - Nguyễn Thanh Tuấn cung cấp cho học viên những kiến thức trọng tâm về thuế tiêu thụ đặc biệt, quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt, căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt, khai thuế tiêu thụ đặc biệt, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p hiu 23/05/2022 11 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 Kế toán tiền và nợ phải thu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản; Ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p hiu 22/03/2022 49 20

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 Kế toán tài sản cố định, với mục tiêu giúp các bạn giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến TSCĐ; Nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến TSCĐ; Giải thích được các thông tin liên quan đến TSCĐ trên BCTC.

   24 p hiu 22/03/2022 43 18

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 Kế toán Nợ phải trả, với mục tiêu chính là Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến nợ phải trả bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính; Vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả;...

   17 p hiu 22/03/2022 63 40

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 Kế toán hàng tồn kho, với mục tiêu chính là giải thích được những khái niệm và yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán hàng tồn kho; Xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p hiu 22/03/2022 44 17

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 Tổng quan về Kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam, với mục tiêu chính là giúp các bạn Trình bày vai trò của thông tin kế toán tài chính trong việc đưa ra quyết định; Giới thiệu hệ thống kế toán Việt Nam; Giải thích những nội dung của KM LTKT cũng như những nguyên tắc cơ bản trong việc trình bày BCTC.

   21 p hiu 22/03/2022 39 17

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 Kế toán vốn chủ sở hữu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm cơ bản; Ghi nhận vốn chủ sở hữu; Ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán; Trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p hiu 22/03/2022 27 4

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - Trường ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và nguyên tắc cơ bản; Ứng dụng vào hệ thống tài khoản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p hiu 22/03/2022 27 6

 • Bài giảng Kiểm toán - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  Bài giảng Kiểm toán - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về giai đoạn tiền kế hoạch kiểm toán; giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán; phân bố thời gian quy trình kiểm toán báo cáo tài chính; thiết kế chương trình kiểm toán chi tiết;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   79 p hiu 22/03/2022 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083