• Bài giảng Cơ học kết cấu 1 (Hệ tĩnh định) - GS. TS. Lều Thọ Trình

  Bài giảng Cơ học kết cấu 1 (Hệ tĩnh định) - GS. TS. Lều Thọ Trình

  Bài giảng Cơ học kết cấu 1 (Hệ tĩnh định) kết cấu gồm 4 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: đối tượng và nhiệm vụ môn học Cơ học kết cấu; phân tích cấu tạo hình học của các hệ phẳng; cách xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động; cách xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải...

   111 p hiu 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng Cơ học kết cấu 2 (Hệ siêu tĩnh) - GS. TS. Lều Thọ Trình

  Bài giảng Cơ học kết cấu 2 (Hệ siêu tĩnh) - GS. TS. Lều Thọ Trình

  Bài giảng Cơ học kết cấu 2 (Hệ siêu tĩnh) kết cấu gồm 2 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: tính toán siêu tĩnh bằng phương pháp lực; tính toán hệ phẳng siêu động bằng phương pháp chuyển vị; tính hệ siêu động chịu tải trọng di động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   73 p hiu 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Nền và móng: Phần 1

  Bài giảng Cơ học đất - Nền và móng: Phần 1

  Phần 1 của bài giảng "Cơ học đất - Nền và móng" cung cấp cho học viên những nội dung về: bản chất vật lý của đất và phân loại đất; xác định ứng suất trong nền đất; biến dạng và độ lún của nền đất; cường độ và ổn định của nền đất; tính toán áp lực đất lên lưng tường chắn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   83 p hiu 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Nền và móng: Phần 2

  Bài giảng Cơ học đất - Nền và móng: Phần 2

  Phần 2 của bài giảng "Cơ học đất - Nền và móng" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: một số vấn đề cơ bản trong thiết kế nền móng; tính toán nền móng theo trạng thái tới hạn; móng nông trên nền thiên nhiên; móng cọc; xây dựng công trình trên nền đất yếu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   101 p hiu 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng Kết cấu thép: Phần 1 - ThS. Nguyễn Minh Trung

  Bài giảng Kết cấu thép: Phần 1 - ThS. Nguyễn Minh Trung

  Phần 1 của bài giảng "Kết cấu thép" cung cấp cho học viên những nội dung về: đại cương kết cấu thép; vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép; liên kết; liên kết hàn và phương pháp tính toán các loại đường hàn; liên kết đinh tán; tính toán liên kết bulông;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p hiu 23/05/2023 3 1

 • Bài giảng Kết cấu thép: Phần 2 - ThS. Nguyễn Minh Trung

  Bài giảng Kết cấu thép: Phần 2 - ThS. Nguyễn Minh Trung

  Phần 2 của bài giảng "Kết cấu thép" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: dầm thép; cấu tạo và tính toán bản sàn; thiết kế dầm thép hình; thiết kế dầm tổ hợp; ổn định tổng thể dầm thép; ổn định cục bộ; cột và thanh nén đúng tâm; dàn thép;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p hiu 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương 1: Nội lực trong bài toán thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương 1: Nội lực trong bài toán thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương 1: Nội lực trong bài toán thanh. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang; biểu đồ nội lực – phương pháp mặt cắt biến thiên; liên hệ vi phân giữa mô men uốn, lực cắt và tải trọng phân bố; phương pháp vẽ biểu đồ nội lực theo điểm đặc biệt;......

   41 p hiu 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương 3: Trạng thái ứng suất

  Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương 3: Trạng thái ứng suất

  Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương 3: Trạng thái ứng suất. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm về trạng thái ứng suất tại một điểm; trạng thái ứng suất phẳng; vòng tròn Mohr ứng suất; trạng thái ứng suất phẳng đặc biệt; trạng thái ứng suất khối; quan hệ ứng suất – biến dạng; định luật Hooke;... Mời các...

   40 p hiu 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương 5: Thanh chịu uốn phẳng

  Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương 5: Thanh chịu uốn phẳng

  Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương 5: Thanh chịu uốn phẳng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm chung; uốn thuần túy thanh thẳng; uốn ngang phẳng thanh thẳng; biến dạng của thanh chịu uốn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   42 p hiu 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương 2: Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm

  Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương 2: Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm

  Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương 2: Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: định nghĩa nội lực; ứng suất pháp trên mặt cắt ngang; biến dạng - hệ số Poisson; đặc trưng cơ học của vật liệu; thế năng biến dạng đàn hồi; ứng suất cho phép và hệ số an toàn – điều kiện bền; bài toán siêu tĩnh;......

   56 p hiu 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương 4: Đặc trưng hình học mặt cắt ngang

  Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương 4: Đặc trưng hình học mặt cắt ngang

  Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương 4: Đặc trưng hình học mặt cắt ngang. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm chung; mômen tĩnh và các mô men quán tính; mô men quán tính một số hình đơn giản; công thức chuyển trục song song;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   26 p hiu 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương 0: Mở đầu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của môn học; phân loại vật thể nghiên cứu theo hình dạng; ngoại lực - phản lực và liên kết; khái niệm về chuyển vị và biến dạng; nội lực - phương pháp mặt cắt - ứng suất; các giả thiết của môn...

   66 p hiu 23/05/2023 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083