• Tóm tắt các công thức tính toán cấu kiện bêtông cốt thép - TS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn

  Tóm tắt các công thức tính toán cấu kiện bêtông cốt thép - TS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn

  Tóm tắt các công thức tính toán cấu kiện bêtông cốt thép gồm có các nội dung: Cường độ của vật liệu, cấu kiện chịu uốn (tiết diện thẳng góc), cấu kiện chịu nén đúng tâm, cột chịu nén lệch tâm, cột chịu nén lệch tâm xiên, phương pháp thực hành tính CK chịu uốn trên tiết diện nghiêng, cấu kiện chịu uốn-xoắn, tính toán theo TTGH II.

   24 p hiu 28/06/2018 18 1

 • Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp và kết cấu mới - KTS. Lê Thị Vân Anh

  Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp và kết cấu mới - KTS. Lê Thị Vân Anh

  Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp và kết cấu mới do KTS. Lê Thị Vân Anh biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về kết cấu nhà nhịp lớn và vật liệu mới. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này, với các bạn chuyên ngành Kiến trúc thì đây là tài liệu hữu ích.

   32 p hiu 28/06/2018 21 1

 • Bài giảng Kết cấu thép: Chương 2 - ThS. Cao Tấn Ngọc Thân

  Bài giảng Kết cấu thép: Chương 2 - ThS. Cao Tấn Ngọc Thân

  Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép" cung cấp cho người học các kiến thức về "Liên kết hàn" bao gồm: Các phương pháp hàn trong KCT, các loại đường hàn và cường độ tính toán, các loại liên kết hàn và phương pháp tính toán, ứng suất hàn và biến hình hàn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p hiu 28/06/2018 24 1

 • Bài giảng Kết cấu thép: Chương 4 - ThS. Cao Tấn Ngọc Thân

  Bài giảng Kết cấu thép: Chương 4 - ThS. Cao Tấn Ngọc Thân

  Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 4: Cột thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung, cột đặc chịu nén đúng tâm, cột rỗng chịu nén đúng tâm. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   60 p hiu 28/06/2018 16 1

 • Bài giảng Kết cấu thép: Chương 2 - ThS. Cao Tấn Ngọc Thân (tt)

  Bài giảng Kết cấu thép: Chương 2 - ThS. Cao Tấn Ngọc Thân (tt)

  Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Liên kết Bulông (Các loại BL trong KCT, sự làm việc của liên kết BL và khả năng chịu lực của BL, cấu tạo của liên kết BL, tính toán liên kết BL), liên kết đinh tán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p hiu 28/06/2018 20 1

 • Bài giảng Kết cấu thép: Chương 3 - ThS. Cao Tấn Ngọc Thân

  Bài giảng Kết cấu thép: Chương 3 - ThS. Cao Tấn Ngọc Thân

  Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 3: Dầm thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về dầm và hệ dầm, kích thước chính của dầm, thiết kế dầm thép hình, thiết kế dầm tổ hợp, ổn định tổng thể dầm thép, ổn định cục bộ, nối dầm và gối dầm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p hiu 28/06/2018 21 1

 • Bài giảng Kết cấu thép: Chương 1 - ThS. Cao Tấn Ngọc Thân

  Bài giảng Kết cấu thép: Chương 1 - ThS. Cao Tấn Ngọc Thân

  Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 1: Vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Vật liệu thép, sự làm việc của thép khi chịu tải trọng, quy cách cán thép dùng trong xây dựng, phương pháp tính toán KCT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p hiu 28/06/2018 21 1

 • Bài giảng Kết cấu thép: Chương 5 - ThS. Cao Tấn Ngọc Thân

  Bài giảng Kết cấu thép: Chương 5 - ThS. Cao Tấn Ngọc Thân

  Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 5: Dàn thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương, tính toán dàn, cấu tạo và tính toán nút dàn. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   56 p hiu 28/06/2018 20 1

 • Bài giảng Kết cấu thép: Chương 4 - ThS. Cao Tấn Ngọc Thân (tt)

  Bài giảng Kết cấu thép: Chương 4 - ThS. Cao Tấn Ngọc Thân (tt)

  Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 4: Cột thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Cột chịu nén lệch tâm (tiết diện, tính toán cột đặc chịu nén lệch tâm, tính toán cột rỗng chịu nén lệch tâm), cấu tạo và tính toán chi tiết cột. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p hiu 28/06/2018 22 1

 • Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Chương 6 - Phạm Trung

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Chương 6 - Phạm Trung

  Bài giảng "Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 6: Cấu tạo mái dốc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, phân loại mái dốc, kết cấu đỡ hệ thống mái, cấu tạo chi tiết mái dốc, phương pháp thiết kế mái dốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p hiu 28/06/2018 45 1

 • Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Chương 3 - Phạm Trung

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Chương 3 - Phạm Trung

  Bài giảng "Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 3: Cấu tạo cửa công trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, vật liệu và cấu tạo cửa, cấu tạo chi tiết cửa đi, cấu tạo chi tiết cửa sổ, ký hiệu và thống kê cửa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p hiu 28/06/2018 21 1

 • Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Chương 4 - Phạm Trung

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Chương 4 - Phạm Trung

  Bài giảng "Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 4: Cấu tạo sàn công trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung, phân loại sàn, cấu tạo sàn gỗ, cấu tạo sàn thép, cấu tạo sàn bê tông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p hiu 28/06/2018 31 1Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hbu.edu.vn

ĐT: 0938084083