• Ebook Logistics & supply chain management (4th edition): Part 2

  Ebook Logistics & supply chain management (4th edition): Part 2

  Part 2 book "logistics & supply chain management" has contents: strategic lead-time management, the synchronous supply chain, complexity and the supply chain, managing the global pipeline, managing risk in the supply chain, the era of network competition, overcoming the barriers to supply chain integration,...and other contents.

   156 p hiu 27/04/2022 30 16

 • Ebook Logistics & supply chain management (4th edition): Part 1

  Ebook Logistics & supply chain management (4th edition): Part 1

  Part 1 book "logistics & supply chain management" has contents: logistics, the supply chain and competitive strategy; logistics and customer value, measuring logistics costs and performance; matching supply and demand;...and other contents.

   132 p hiu 27/04/2022 31 14

 • Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

  Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

  Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 3 Hợp đồng chuỗi cung ứng cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Sản phẩm/ linh kiện chiến lược; Chia sẻ rủi ro; Hợp đồng Buy-Back; Hợp đồng Revenue Sharing; Các loại hợp đồng khác; Chiến lược tối ưu toàn cầu; Tối ưu toàn bộ và hợp đồng cung cấp; Các hạn chế của các...

   21 p hiu 22/03/2022 57 31

 • Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

  Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

  Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 2 Tích hợp và điều phối chuỗi cung ứng cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống Push, Pull; Chuỗi cung cấp dựa trên chiến lược đẩy; Ảnh hưởng Bullwhip đến chuỗi cung cấp đẩy; Thực thi hệ thống Pull; Chiến lược Push-Pull; Xác định chiến lược chuỗi cung cấp tương ứng;...Mời các...

   16 p hiu 22/03/2022 47 24

 • Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

  Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

  Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 1 Giới thiệu về mạng và chuỗi cung ứng cung cấp cho người học những kiến thức như: Mạng và Chuỗi cung cấp là gì; Quản lý chuỗi cung ứng là gì; Các yếu tố rủi ro và bất định; Phát triển của chuỗi cung ứng; Tính phức tạp trong chuỗi cung cấp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p hiu 22/03/2022 69 34

 • Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 4 - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

  Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 4 - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

  Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 4 Cụm ngành công nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm Cụm ngành; Vai trò của nhà nước trong phát triển cụm ngành; Cụm ngành và năng lực cạnh tranh; Quá trình hình thành và phát triển của cụm ngành;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p hiu 22/03/2022 51 26

 • Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 5 - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

  Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 5 - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

  Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 5 Năng lực cạnh tranh địa phương cung cấp cho người học những kiến thức như: Nền tảng năng lực cạnh tranh quốc gia; Nền tảng năng lực cạnh tranh vùng/địa phương; Quy trình phân tích năng lực cạnh tranh cụm ngành; Đánh giá lợi thế cạnh tranh của địa phương; Sơ đồ cụm ngành dệt may Vùng; Đánh...

   33 p hiu 22/03/2022 42 19

 • Bài giảng Logistics: Chương 2 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 2 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 2 Dịch vụ khách hàng trong logistics cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, vai trò, và các nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng; Phân loại và xác định các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng; Quá trình thực hiện đơn đặt hàng và chất lượng dịch vụ khách hàng; Qui định của Nhà nước về dịch vụ khách hàng trong...

   27 p hiu 30/11/2021 134 72

 • Bài giảng Logistics: Chương 3 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 3 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 3 Hệ thống thông tin trong logistics cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về hệ thống TT trong logistics (logistics informatic System - LIS); ai trò và chức năng của LIS; Hệ thống ERP, VMI và WMS; Thiết kế LIS. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p hiu 30/11/2021 169 80

 • Bài giảng Logistics: Chương 4 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 4 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 4 Quản trị dự trữ logistics cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và phân loại dự trữ; Quản trị dự trữ và phân loại vật tư dự trữ; Quyết định HTDT; Một số giải pháp cải tiến quản trị dự trữ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p hiu 30/11/2021 74 25

 • Bài giảng Logistics: Chương 5 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 5 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 5 Vận chuyển trong logistics cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về vận chuyển trong logistics; Phân loại vận chuyển; Các quyết định cơ bản trong vận chuyển. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p hiu 30/11/2021 151 98

 • Bài giảng Logistics: Chương 6 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 6 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 6 Hoạt động hỗ trợ logistics cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị hoạt động mua; Quản trị kho; Quản trị bao bì; Dòng logistics ngược. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p hiu 30/11/2021 139 95

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083